St Lucia - Ffordd o Fyw ac Adloniant

St Lucia - Ffordd o Fyw ac Adloniant

Ffordd o Fyw

Mae ynys Saint Lucia yn darparu ar gyfer pob ffordd o fyw y gellir ei dychmygu. O'r brifddinas adloniant brysur, mae Rodney Bay sy'n adnabyddus am ei fwytai o fri rhyngwladol, gan gynnig amrywiaeth o fwydydd i amgylchoedd naturiol tawel Soufrierre sy'n darparu mwy ar gyfer y gwibdaith ddigymell a'r ceisiwr antur, gall pawb ddod o hyd i'w cilfach.

Adloniant

Mae Saint Lucia yn cynnwys calendr cyffrous o weithgareddau gan gynnwys yr ŵyl gerddoriaeth o fri rhyngwladol y cyfeirir ati fel Gŵyl Jazz a Chelfyddydau Saint Lucia ym mis Mai bob blwyddyn. Gwyliau a digwyddiadau allweddol eraill yn Saint Lucia yw:

Gorffennaf

Carnifal Lucian

Awst

Traeth Mercury

Hydref

Oktoberfest

Jounen Kweyol

Tachwedd / Rhagfyr

Rali’r Iwerydd ar gyfer Mordeithwyr