Dinasyddiaeth Bondiau Llywodraeth Saint Lucia

Dinasyddiaeth Bondiau Llywodraeth Saint Lucia


Gellir gwneud dinasyddiaeth trwy fuddsoddiad trwy brynu bondiau Llywodraeth di-log. Rhaid i'r bondiau hyn fod wedi'u cofrestru ac aros yn enw'r ymgeisydd am gyfnod dal o bum (5) mlynedd o ddyddiad eu cyhoeddi gyntaf a pheidio â denu cyfradd llog.

Dinasyddiaeth Bondiau Llywodraeth Saint Lucia

Ar ôl i gais am ddinasyddiaeth trwy fuddsoddiad mewn bondiau'r llywodraeth gael ei gymeradwyo, mae angen yr isafswm buddsoddiad canlynol:

  • Ymgeisydd yn gwneud cais ar ei ben ei hun: UD $ 500,000
  • Ymgeisydd yn gwneud cais gyda phriod: UD $ 535,000
  • Ymgeisydd yn gwneud cais gyda phriod a hyd at ddau (2) dibynyddion cymwys eraill: UD $ 550,000
  • Pob dibynnydd cymwys ychwanegol: UD $ 25,000