Deddfwriaeth Dinasyddiaeth Saint Lucia

Deddfwriaeth Dinasyddiaeth Saint Lucia

Lansiwyd Rhaglen Dinasyddiaeth trwy Fuddsoddi Saint Lucia ym mis Rhagfyr 2015 gan ddilyn hynt Deddf Rhif 14 o 2015, y Ddeddf Dinasyddiaeth trwy Fuddsoddiad ar 24 Awst 2015. Amcan y Ddeddf yw galluogi pobl i gaffael dinasyddiaeth Saint Lucia trwy gofrestru yn dilyn buddsoddiad cymwys yn Saint Lucia ac ar gyfer materion cysylltiedig.