St Lucia - Economi

St Lucia - Economi

Mae ein pedwar platfform buddsoddi yn darparu gwell cyfleoedd gyda'n heconomi da i fusnes. Mae twristiaeth yn cyfrif am oddeutu 65% o'r CMC ac fe'i sefydlwyd fel yr enillydd cyfnewid tramor uchaf.

Yr ail ddiwydiant blaenllaw yn Saint Lucia yw amaethyddiaeth. 

Gweithredodd Saint Lucia Dreth Ar Werth 15% yn 2017, gan ei gwneud y wlad olaf yn Nwyrain y Caribî i wneud hynny. Ym mis Chwefror 2017 gostyngodd Saint Lucia Dreth Ar Werth i 12.5%.