Dinasyddiaeth Saint Lucia Pwy all Ymgeisio

Dinasyddiaeth Saint Lucia Pwy all Ymgeisio

Rhaid i unrhyw unigolyn sy'n dymuno cyflwyno cais i'r Rhaglen Dinasyddiaeth trwy Fuddsoddi fodloni'r meini prawf gofynnol canlynol: 

 • Bod yn 18 oed o leiaf;
 • Bodloni isafswm buddsoddiad cymwys yn un o'r categorïau canlynol -
  • Cronfa Economaidd Genedlaethol Saint Lucia;
  • Datblygiad Eiddo Tiriog cymeradwy;
  • Prosiect Menter cymeradwy; neu
  • Prynu bondiau'r Llywodraeth
 • Rhoi manylion a thystiolaeth o'r buddsoddiad cymwys arfaethedig;
 • Pasio gwiriad cefndir diwydrwydd ynghyd â'u dibynyddion cymwys dros 16 oed;
 • Darparu datgeliad llawn a gonest ar bob mater sy'n ymwneud â'r cais; a
 • Talwch y prosesu angenrheidiol na ellir ei ad-dalu, diwydrwydd dyladwy a ffioedd gweinyddol wrth wneud cais.