St Lucia - Rhwyddineb Gwneud Busnes

St Lucia - Rhwyddineb Gwneud Busnes

Ar hyn o bryd mae Saint Lucia yn safle 77 allan o 183 economi yn yr Adroddiad Gwneud Busnes a gyhoeddwyd gan Fanc y Byd. Mae'r safle hwn yn ein gwneud ni'n 8fed yn gyffredinol yn America Ladin a'r Caribî ac yn 2il yn Rhanbarth y Caribî. 

Rydym wedi gwneud yn gyson dda o 2006 pan gafodd Saint Lucia ei gynnwys gyntaf yn yr Adroddiad Gwneud Busnes a chan bob cyfrif, rydym yn disgwyl parhau i raddio'n dda yn y blynyddoedd i ddod.